На главную/Архив новостей
201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003
ОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварьДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварьДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварьДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварьДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварьДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварьДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварьДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварьДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварьДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварьДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварьДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьИюньАпрельМартФевральЯнварьДекабрьНоябрьОктябрь
28 августа 2009
Віншаванне Міністра адукацыі А.М.Радзькова

Першага верасня мы сустрэнемся ў школах, каледжах, ліцэях, акадэміях ці ўніверсітэтах, з якіх накіруемся ў цікавае і прывабнае падарожжа...

Для першакласніка - гэта шлях, асветлены вачыма мудрага настаўніка, які павядзе яго ў цудоўную краіну ведаў, адкрые прыгожыя далягляды.

Для выпускніка агульнаадукацыйнай школы – гэта пачатак дарослага жыцця, калі будзе падведзены вынік навучання ў школе, настане час выбару справы па душы, што павінна зрабіць чалавека шчаслівым. “Шчасце кожны чалавек разумее па-свойму. Але ніхто не можа быць па-сапраўднаму шчаслівым, калі ў яго няма самага дарагога – Радзімы”. У гэтых словах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі заключаны асноўны запавет нашых бацькоў і дзядоў, пранесці праз жыццё які – ганаровая справа кожнага грамадзяніна, сапраўднага патрыёта.

Для першакурсніка - гэта ўсвядомлены шлях у прафесійнае жыццё. Ён адкрые для маладога чалавека таямніцы навукі, навучыць трывала стаяць на зямлі, адчуць сваю запатрабаванасць і карыснасць для грамадства. Шчыра жадаю вам, дарагія навучэнцы, студэнты, курсанты, ліцэісты і гімназісты, быць шчаслівымі ў родным краі - у зямлі пад белымі крыламі, у роднай Беларусі.

Дарагія калегі! Ад вашай руплівай працы, педагагічнага майстэрства і цеплыні сэрцаў залежыць, якое будучае мы пабудуем. На нас кладзецца асабістая адказнасць – напоўніць жыццёвы шлях кожнага навучэнца сэнсам, любоўю і павагай да старэйшых, да сваёй гісторыі і зямлі.

У зладжаных дзеяннях настаўнікаў, органаў кіравання адукацыяй бачу магутную стваральную сілу, якая аб’ядноўвае ўсіх тых, хто прысвяціў сваё жыццё дзецям.

Няхай у кожнага з вас расце ў сэрцы гонар за сваю Радзіму! Перададзім яго, узбагачоны добрымі справамі і задумамі, найдаражэйшаму скарбу - сваім дзецям, сваёй будучыні. Дзеля моцнай і квітнеючай Беларусі!

 

З шанаваннем і павагай
Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь
Аляксандр Радзькоў
24 августа 2009
Молодежный международный форум «Волонтерство и общество»

25-27 сентября 2009 в Минске пройдет Молодежный международный форум «Волонтерство и общество», участниками которого будут 60 представителей НГО Беларуси, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии.

ИДЕЯ:
 • 20 волонтеров из ассоциаций гайдов и скаутов Дании, Латвии, Литвы и Эстонии, 40 представителей гайдов и скаутов и других общественных организаций Беларуси будут обмениваться опытом волонтерства и усилении его роли в развитии общества;
 • Отличная возможность получить информацию о новых волонтерских проектах и познакомится с интересными людьми;
 • Возможность участия общественности Беларуси в части программы Форума.

Подробная информация: www.belguides.com

19 августа 2009
III Белорусский транспортно-логистический форум
КОНЦЕПЦИЯ
III Международной специализированной выставки и конгресса
«Транспорт и логистика-2009»

1. Актуальность тематики форума. Транспорт и логистика, наряду с системами связи и телекоммуникаций, образуют кровеносную систему современной экономики. Особенно важна эта отрасль для Республики Беларусь, имеющей открытую экономику и выгодное географическое положение на перекрестке важнейших транспортных коридоров. Президент и Правительство Республики Беларусь поставили задачу максимального использования выгодного географического положения страны в целях социально-экономического развития. Для решения этой задачи необходимо развитие транспортной инфраструктуры, рост транспортного и транзитного бизнеса и сопутствующих услуг.

2. Стратегия развития транспортной отрасли сформулирована в базовых документах, подготовленных Министерством транспорта и коммуникаций: «Концепция развития транспортной системы Республики Беларусь до 2020 года» и «Концепция формирования транспортно-логистической системы», «Программа создания сети транспортно-логистических центров общего пользования в Республике Беларусь на 2008 – 2015 годы».

Основные цели и задачи программы создания транспортно-логистических центров общего пользования:

 • строительство транспортно-логистических центров общего пользования, предназначенных для совершенствования организации перевозок внешнеторговых и привлечения дополнительных объемов транзитных грузов;
 • повышение качества услуг, рост экспорта транспортных услуг и снижение транспортно-логистических издержек в себестоимости белорусских предприятий;
 • дальнейшее развитие и совершенствование правовых, организационных, экономических, технологических и технических условий для обеспечения эффективного использования транспортного комплекса Республики Беларусь;
 • разработка нормативной правовой базы, регламентирующей транспортно-логистическую деятельность;
 • модернизация складской инфраструктуры, автоматизация и механизация погрузочно-разгрузочных и складских операций, подготовка товарно-транспортных документов и их передача в электронном виде;
 • подготовка и повышение квалификации специалистов в области транспортно-логистической деятельности.

Ожидаемые результаты реализации программы:

 • создание транспортно-логистических центров в СЭЗ, выделение участков и подвод транспортной и инженерной инфраструктуры в 7 промышленных центрах республики для обеспечения высокоэффективного обслуживания участников внешнеэкономической деятельности
 • создание условий для привлечения транзитных грузопотоков, увеличение объемов транзитных перевозок (белорусскими автомобилями - в 2 раза)
 • снижение транспортных издержек в цене внешнеторговых грузов на 12-15 процентов
 • обеспечение вклада отрасли «Транспорт» в ВВП до 9 процентов
 • увеличение экспорта транспортных услуг (на автомобильных перевозках – в 1,8 раза).

3. Одним из важных факторов, стимулирующих развитие любой отрасли народного хозяйства, являются специализированные выставки, обеспечивающие приток в отрасль инноваций и инвестиций, освоение новых видов продукции и услуг, рынков сбыта.

Для решения задач, поставленных перед транспортной отраслью, необходимо привлечение инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, рост транспортного и транзитного бизнеса и сопутствующих услуг.

Целью специализированной выставки и конгресса «Транспорт и логистика - 2009» является комплексное представление:

 • инвестиционных проектов;
 • всех видов современных транспортных систем и оборудования для них;
 • технологий и оборудования для проектирования, строительства, ремонта и обслуживания различных видов транспортных коммуникаций;
 • услуг по перевозке грузов и пассажиров;
 • систем управления запасами, информационных и обслуживающих систем для транспорта и логистики (тематика экспозиции прилагается).

В рамках выставки проводится III Белорусский транспортный конгресс для обсуждения экономических, правовых, организационных и научно-технических проблем развития транспортной отрасли. Целями конгресса являются: анализ состояния транспортно-логистической системы Республики Беларусь и выявление наиболее актуальных и перспективных направлений её развития на основе анализа международного опыта.

Обмен мнениями по проблемам развития транспортной инфраструктуры Республики Беларусь и создания транспортно-логистических центров в широком кругу специалистов органов управления всех уровней, промышленных предприятий, учебных и исследовательских институтов содействует формированию и реализации эффективной государственной транспортной политики.

Конечной целью выставки и конгресса являются дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры Республики Беларусь, рост объемов транзитных перевозок, сокращение транспортных издержек, привлечение инвестиций и инноваций, укрепление имиджа Республики Беларусь как страны-транзитера.

4. Организаторы. Инициаторами проведения форума являются Министерство транспорта и коммуникаций, выставочная компания «ЗАО Техника и коммуникации», Белорусская железная дорога, Государственный таможенный комитет, Министерство промышленности, Министерство торговли, Министерство экономики, НАН Беларуси, УО Федерации Профсоюзов Беларуси «Международный институт трудовых и социальных отношений», УО «Белорусский государственный университет транспорта», Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», Ассоциация международных экспедиторов и логистики «БАМЭ».

К организации и проведению транспортного форума привлекаются Мингорисполком, концерн «Белнефтехим», ОАО «Белтрансгаз», занимающиеся эксплуатацией и развитием трубопроводных транспортных систем, а так же Белорусский национальный технический университет, Белорусский экономический университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ.

5. Участники. Участниками выставки являются предприятия и организации производители и поставщики оборудования и технологий для всех видов транспортных, логистических, экспедиторских и складских услуг, научно-исследовательские и образовательные учреждения. Для участия в выставке приглашаются основные партнеры белорусских транспортников из России, Украины, стран Балтии, Польши. Наряду с отдельными стендами предприятий предусматриваются коллективные стенды Министерство промышленности, Минтранса, Мингорисполкома, коллективный стенд образования и науки.

6. Организационные вопросы. Международная специализированная выставка и конгресс «Транспорт и логистика-2009» включены в Национальный календарь выставочных мероприятий Республики Беларусь на 2009 год и проводятся на основании распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь от 30.07.2009 г. №80р

Место проведения: Футбольный манеж (г. Минск, пр. Победителей,20/2), период: с 6 по 9 октября 2009 года.

В рамках конгресса предполагается рассмотреть мировые тенденции развития транспортных и логистических систем, актуальные проблемы государственного регулирования и развития транспортно-логистической инфраструктуры Республики Беларусь, сокращения транспортных издержек, увеличения объема транзита через территорию Республики Беларусь.

На конгрессе предусмотрено проведение пленарного и секционных заседаний, а также круглых столов по наиболее актуальным проблемам развития транспортной отрасли. По итогам конгресса в Совет Министров Республики Беларусь будут представлены аналитические материалы о состоянии и перспективах развития транспортной отрасли.

Для формирования программы пленарного и секционных заседаний, выбора тематики круглых столов с учетом интересов различных видов транспортных и обслуживающих систем формируется программный комитет Белорусского транспортного конгресса. В состав программного комитета приглашаются ведущие специалисты в области транспорта и коммуникаций, представляющие органы государственного управления; транспортные предприятия, научно-исследовательские и учебные учреждения; предприятия, производящие и поставляющие технологии и оборудование для транспортных и логистических систем.

Международная специализированная выставка и конгресс
«Транспорт и логистика-2009»

Тематические разделы

1. Автотранспорт

 • Тягачи
 • Большегрузный автотранспорт
 • Автофургоны
 • Грузовые автомобили малой грузоподъемности и пикапы
 • Пассажирский автотранспорт
 • Коммунальная автотехника
 • Прицепы, полуприцепы, контейнеровозы
 • Специализированный транспорт: (самосвалы, авторефрижераторы, автоцистерны, бензовозы, цементовозы, лесовозы)
 • Автокомпоненты, запасные части и комплектующие
 • Колесные диски, шины
 • Холодильное, отопительное и климатическое оборудование для автотранспортных средств
 • Масла и смазки
 • Автохимия, автокосметика, антикоррозийные препараты
 • Ремонтное и сервисное оборудование
 • Системы управления и мониторинга
 • Индустриальные технологии
 • Тюнинг автотранспортных средств

2. Автокомплекс

 • Автозаправочные комплексы (станции) и оборудование
 • Нефтепродукты
 • Газ в моторах
 • Автотехсервис
 • Гараж и паркинг
 • Защита окружающей среды
 • Системы управления и расчетов
 • Торговля, питание
 • Реклама и рекламные технологии
 • Системы охраны
 • Спецодежда

3. Железная дорога

 • Промышленный и пассажирский железнодорожный транспорт
 • Организация работы железнодорожного транспорта, грузовых и пассажирских перевозок
 • Эксплуатация, ремонт и обслуживание подвижного состава
 • Средства и системы управления, контроля, безопасности, телекоммуникаций и сигнализации
 • Оборудование и услуги для железной дороги

4. Авиация

 • Обслуживание и ремонт
 • Перевозка и хранение грузов
 • Перевозка пассажиров
 • Аэропорт

5. Морской и речной транспорт

 • Перевозка грузов
 • Перевозка пассажиров
 • Судостроение и ремонт
 • Порты

6.Трубопроводный транспорт

 • Системы трубопроводного транспорта
 • Транспортировка нефтепродуктов

7. Дорога и транспортный комплекс

 • Дорожные и строительные машины, оборудование, инструмент, технологии
 • Инвестиции в программы дорожного строительства
 • Геоинформационные системы, проектирование, геодизайн
 • Строительство, ремонт и содержание дорог и дорожных комплексов
 • Обустройство дорог, строительство и оборудование объектов дорожной инфраструктуры
 • Строительные конструкции, строительные и отделочные материалы, средства инженерного оборудования для зданий и сооружений придорожного бизнеса
 • Мосты, путепроводы и тоннели
 • Обеспечение движения, эксплуатация дорог, уборочные машины, экологический мониторинг
 • Специализированная литература, картография, специализированная пресса
 • Транспортные коридоры, транзит, организация перевозок внутренних и экспортно-импортных грузов всеми видами транспорта
 • Интермодальные и мультимодальные перевозки
 • Системы безопасности и страхования транспортной деятельности

8. Складской комплекс

 • Проектирование, строительство и оснащение объектов складской терминальной инфраструктуры: таможня, аэропорт, морской порт, речной порт, железнодорожный терминал
 • Автоматизированные складские системы многоцелевого назначения
 • Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ
 • Технологии складской переработки грузов
 • Подъемно-транспортное оборудование
 • Системы и оборудование защиты складских объектов

9. Виды обслуживаемых грузов

 • Обогреваемые грузы
 • Сыпучие грузы
 • Различные химические продукты
 • Контейнеры
 • Нефтепродукты
 • Замороженные грузы
 • ухогрузы
 • • Жидкие грузы

10. Упаковка

 • Различная пластмассовая упаковка
 • Упаковочные ящики больших габаритов
 • Контейнеры
 • Оборудование для упаковки

11. Логистика

 • Информационные технологии и средства коммуникации на службе логистики
 • Складская, таможенная, транспортная, производственная и прикладная логистика.

12. Услуги, финансы и менеджмент

 • Таможенные процедуры
 • Страхование
 • Услуги экспресс-почты и курьерские почты
 • Услуги стивидоров
 • Экспедиторы
 • Агентирование судов
 • Снабжение судов
 • Специальные экономические зоны
 • Лизинг и кредитование
 • Менеджмент логистических сведений
 • Транспортная наука и транспортное образование
 • Ассоциации
 • Другое
10 августа 2009
Пресс-релиз о проведении Министерством образования республиканской акции «Лето – на здоровье!»

В то же время значительная часть детского населения в летний период остается не охваченной организованными формами оздоровления и большую часть свободного время проводит непосредственно во дворах.

В этой связи на местах особо актуальна задача полного охвата различными формами занятости и оздоровления детей, не попавших в оздоровительные и санаторно-курортные организации.

В целях активизации работы по оздоровлению детского населения в летний период Министерство образования объявляет республиканскую летнюю акцию «Лето – на здоровье!», направленную на формирование мотивации в здоровом активном образе жизни, организацию подростковой занятости, популяризацию массовой физкультуры и спорта. В рамках реализации названной акции предполагается проведение разнообразных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Одним из основных средств укрепления здоровья учащихся и действенными формами организации занятости детей и подростков в свободное от учебы время и не посещающих оздоровительные лагеря, являются систематические занятия физической культурой и спортом. При этом приоритетное значение в физкультурно-оздоровительной работе с детьми имеет спортивно-игровая деятельность. Из перечня спортивных и подвижных игр наиболее популярным и доступным в подростковой и молодежной среде остается футбол.

Для привлечения детей и подростков к игре в футбол рекомендуем использовать не только стадионы и игровые площадки учреждений образования, но и открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения, состоящие на балансе организаций физической культуры и спорта, расположенные по месту жительства. Сегодня в стране для этого созданы оптимальные условия. Для организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы функционируют клубы и центры по месту жительства, имеется около 1300 футбольных полей и свыше 2100 игровых площадок для мини-футбола.

Организация спортивного досуга, учебно-тренировочной и соревновательной деятельности с детьми и подростками потребует более тесной совместной работы учителей физической культуры учреждений образования, руководителей спортивных кружков и секций учреждений внешкольного воспитания и обучения, а также организаторов физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.

Итоги акции «Лето – на здоровье!» будут подведены в ноябре текущего года на республиканском семинаре-совещании по вопросам организации летней оздоровительной кампании, где планируется отметить лучших преподавателей физической культуры, педагогических работников учреждений внешкольного воспитания и обучения, организаторов детского досуга по месту жительства.


Условия проведения
республиканской летней
акции «Лето – на здоровье»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Республиканская летняя акция «Лето – на здоровье!» (далее - акция) организуется с целью максимального охвата детей летними оздоровительными мероприятиями, внедрения новых форм и методов работы с детьми в каникулярный период и проводится в виде конкурса.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. ”Лучший физкультурно-оздоровительный проект“;
2. ”Лучший организатор (физкультурник) детского отдыха“;
3. ”Лучший партнер летнего отдыха“;
4. ”Лучшая публикация“;
5. ”Семья и лето“.

2. ЗАДАЧИ АКЦИИ

Основными задачами акции являются:
выявление и распространение лучшего опыта работы в организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с учащимися, активного отдыха, занятости и оздоровления детей (за исключением оздоровительных лагерей);
выявление и распространение перспективных форм и методов работы с детьми и подростками;
формирование системы воспитания, обновление содержания воспитательного процесса в условиях временного детского коллектива (по месту жительства и др.);
повышение творческой активности педагогических, физкультурных, спортивных и иных работников;
разработка вариативных моделей работы в летний период с детьми.
популяризация семейного отдыха, распространение новых форм работы с семьей.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ

Акция организуется по инициативе Министерства образования Республики Беларусь.
Участниками конкурса могут быть педагогические работники (коллективы) учреждений образования всех типов, специалисты (организации) физической культуры и спорта, общественные организации.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Акция проводится с 15 июля по 15 октября 2009 года в два этапа на региональном (областном) и республиканском уровнях.
I этап, региональный, проводится в областях и г. Минске с 15 июля по 15 сентября 2009 г.
Для проведения регионального (областного) этапа акции управлениями образования облисполкомов, комитетом по образованию Минского горисполкома совместно с управлениями по физической культуре, спорту и туризму облисполкомов и Минского горисполкома создаются региональные комиссии, которые анализируют материалы и формируют предложения по составу участников республиканского этапа акции.
Региональные комиссии определяют по одному победителю в каждой номинации акции «Лето – на здоровье!» от каждой области и г.Минска .
Материалы, признанные лучшими на региональном уровне, направляются в адрес учреждения ”Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов“ (220 004 г.Минск, пр-т Победителей,2; далее – Центр).
II этап, республиканский, проводится с 15 сентября по 15 октября 2009 г.
Республиканская конкурсная комиссия анализирует и дает экспертную оценку представленным материалам.
Состав республиканской конкурсной комиссии определяется Центром по согласованию с Министерством образования Республики Беларусь.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

Республиканская комиссия обобщает представленную информацию, подводит итоги и определяет победителей акции
Итоги конкурса подводятся на республиканском совещании по вопросам летней оздоровительной кампании.
Победители конкурса награждаются дипломами учреждения ”Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов“, грамотами Министерства образования Республики Беларусь, почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь.
Материалы об акции в различных номинациях представляются в печатном и электронном варианте (печатный вариант должен быть заверен председателем региональной комиссии).
В качестве приложений могут быть представлены публикации, фотоматериалы, буклеты, видеоматериалы (в т.ч. в формате DVD).
Все материалы должны сопровождаться пояснительной информацией об авторах (разработчиках) проекта, а также дополнительными сведениями об особенностях реализации мероприятий акции, традициях, социальном окружении и т.п.
Материалы, представленные на республиканский этап акции, должны быть концептуально обоснованы и эстетически оформлены.